σημαια

Πλαστική θηλών: οριστική λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των θηλών

Πλαστική Θηλών

extra_toc

    Αποκατάσταση της εισολκής θηλών

   Εισολκή θηλών ονομάζεται η κατάσταση, κατά την οποία η θηλή αντί να προβάλλει εμπρός από τη θηλαία άλω, είναι βυθισμένη μέσα στο μαστό. Πρόκειται για πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες και αφορά τη μία ή και τις δύο θηλές. Η αιτία μπορεί να είναι είτε συγγενής είτε επίκτητη (λόγω πολλαπλών κυήσεων, φλεγμονών ή τραυματισμών, απότομης και μεγάλης απώλειας βάρους, κ.ά.). Όταν το πρόβλημα είναι συγγενές δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών, ενώ αν συμβεί ξαφνικά και κυρίως ετερόπλευρα χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος για τον αποκλεισμό κακοήθειας.

   Η επέμβαση της αποκατάστασης της εισολκής θηλών πραγματοποιείται, εύκολα και ανώδυνα, μέσω μιας μικροσκοπικής τομής που συνήθως δεν χρειάζεται ούτε καν ράμμα για να επουλωθεί. Γίνεται αποκόλληση των συμφύσεων και τοποθετείται ένα εσωτερικό ράμμα, το οποίο απορροφείται μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες για να διατηρηθεί μόνιμο το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία, η διάρκεια της επέμβασης είναι μισή ώρα και δίδεται εξιτήριο την ίδια ημέρα (ημερήσια νοσηλεία), ενώ η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση.   

   Η επέμβαση αποκαθιστά τα λειτουργικά προβλήματα που προκαλεί η εισολκή θηλών (π.χ. αδυναμία θηλασμού) και την αισθητική εικόνα του στήθους.

Ρωτήστε το Γιατρό

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

Άκυρh Εισαγωγή

Please tell us how big is your company.

Please select a date when we should contact you.

Άκυρη Εισαγωγή

CAPTCHA
Ανανέωση Λάθος εισαγωγή

Search