σημαια

Λιπόλυση: η τεχνική στην οποία «υπακούει» το τοπικό, ανθεκτικό λίπος!

Λιπόλυση

extra_toc

 Λιπόλυση για το εντοπισμένο τοπικό λίπος

  Η λιπόλυση βελτιώνει μικρά αισθητικά προβλήματα, εντοπισμένα σε περιοχές όπου υπάρχει τοπικό λίπος. Κάνοντας έγχυση ενός διαλύματος ουσιών (φωσφατιδιλοχολίνη, καρνιτίνη, κλπ) στα σημεία που υπάρχει το τοπικό λίπος, γίνεται λιποδιάλυση και αποβολή με τη διούρηση.

  Η τεχνική είναι ανώδυνη κατά την εφαρμογή, αλλά υπάρχει μια μικρή ενόχληση για λίγες ημέρες μετά. Χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα του διαλύματος που θα χρησιμοποιηθεί για την ενέσιμη λιπόλυση, επομένως η εφαρμογή της από έμπειρο πλαστικό χειρουργό είναι αυτή που εξασφαλίζει την ασφάλεια των ενδιαφερόμενων. Συνήθως 2-3 επαναλήψεις είναι απαραίτητες για τα βέλτιστα αισθητικά αποτελέσματα και την απαλλαγή από το περιττό τοπικό λίπος.

Ρωτήστε το Γιατρό

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

Άκυρh Εισαγωγή

Please tell us how big is your company.

Please select a date when we should contact you.

Άκυρη Εισαγωγή

CAPTCHA
Ανανέωση Λάθος εισαγωγή

Search