σημαια

πλαστικός χειρουργός

Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής στο 251 ΓΝΑ

extra_toc

  Η ανάληψη της Διεύθυνσης της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας με γεμίζει χαρά αλλά και μεγάλες ευθύνες. Θα προσπαθήσω, με όλες μου τις δυνάμεις, να φανώ αντάξιος των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη θέση αυτή.

Search