σημαια

πλαστικός χειρουργός

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ

extra_toc

   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18-21 Οκτωβρίου 2017 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ, στο οποίο ο πλαστικός χειρουργός Άρης Νταμάγκας συμμετείχε ως αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Επίσης, ο κ. Νταμάγκας προήδρευσε στη διάλεξη του κορυφαίου στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων πλαστικού χειρουργού Peter Dziewulski, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Essex, με θέμα «The burned Hand: Acute and Late Reconstruction». 

Search