σημαια

πλαστικός χειρουργός μειωτική στήθους

Μειωτική στήθους με τομή lollipop

extra_toc

   Η σύγχρονη τεχνική μειωτικής στήθους για φυσικότερο αποτέλεσμα με διάρκεια

 meiotiki prin amesws meta neo

  Σε αντίθεση με τις μεγάλες ουλές δίκην «άγκυρας», που δημιουργούνταν από την εφαρμογή παλαιότερων τεχνικών, η σύγχρονη τεχνική μειωτικής στήθους με την πραγματοποίηση μόνο περιθηλαίας και κάθετης τομής εξασφαλίζει στη γυναίκα στήθος ανάλογο με το σωματότυπό της με φυσικότερο αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια.

meiotiki prin meta neo   

 

 

Search