Επανορθωτική πλαστική χειρουργική: νιώστε ξανά ολοκληρωμένο το σώμα σας

Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Η Επανορθωτική Χειρουργική αποκαθιστά τη μορφή και τη λειτουργία τμημάτων του σώματος μετά από ατύχημα, ασθένεια ή ελάττωμα εκ γενετής.

Αντικείμενα

Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή

  Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος μετά από αυτόν του δέρματος και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο μετά από αυτόν του πνεύμονα.

Παράγοντες κινδύνου:

Αποκατάσταση μαστού

Τεχνικές

Α. Με τη χρήση ενθεμάτων.

Σε 1ο χρόνο τοποθετείται υπομυικά ένας διατατήρας με σκοπό να διαταθεί το υπερκείμενο δέρμα που θα φιλοξενήσει κατόπιν το μόνιμο ένθεμα. Κατόπιν αρχίζει η προοδευτική πλήρωση με φυσιολογικό ορό, που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 - 3 μηνών.

Στο 2ο χρόνο θα εισαχθεί στη θέση του διατατήρα το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης  και ίσως να λάβει χώρα και κάποια επέμβαση (μειωτική στήθους ή αυξητική στήθους ή μαστοπηξία) στον άλλο μαστό. Η δημιουργία του συμπλέγματος θηλή-άλω μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή σε 3ο χρόνο.

1. Ενδείξεις

2. Πλεονεκτήματα

3. Μειονεκτήματα

Β. Με τη χρήση αυτόλογων ιστών

           - μισχωτός (pedicled T.R.A.M flap)

           - ελεύθερος (free T.R.A.M flap)

           - βασισμένος στα διατιτρώντα αγγεία (D.I.E.P)

1. Ενδείξεις

2. Πλεονεκτήματα

Γ. Αποκατάσταση μαστού με βλαστοκύτταρα

Καταρχήν εφαρμόζεται στην περιοχή του μαστού μια συσκευή (brava), που ασκεί αρνητική πίεση εξωτερικά, προκειμένου να επιτευχθεί διάταση του δέρματος. Η εφαρμογή της διαρκεί μερικές εβδομάδες και όταν επιτευχθεί η επιθυμητή χαλάρωση του δέρματος εγχύεται στην υπό διαμόρφωση περιοχή του μαστού λίπος εμπλουτισμένο με βλαστοκύτταρα. Είναι νέα υποσχόμενη μέθοδος με πολύ καλά αποτελέσματα για τη δημιουργία μικρού ή μεσαίου μεγέθους μαστών.

Το κόστος της αποκατάστασης μαστού καλύπτεται εν μέρει (κόστος ενθεμάτων και νοσηλεία) από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε κάθε περίπτωση, όμως, η ανάκτηση της αρτιότητας του σώματος της γυναίκας αποκαθιστά και την ποιότητα ζωής της.